Liga ng mga Barangay ng Imus

-

For more information of our services please download our Citizen's Charter:
Download file

Vision

-


Mission

-

Hon. David G. Sapitan, Jr.
Liga Ng Mga Barangay President